Instalacje elektryczne, Pomiary Elektryczne, Usługi Elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Oferujemy:

  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
  • analiza zużycia mocy biernej i czynnej
  • dobór agregatów, ups-ów, stabilizatorów napięcia
  • sprawdzanie funkcjonalności sieci

Dlaczego My?

  • Działamy na rynku od 2007 roku, swoje doświadczenie zdobyliśmy w instalacjach elektrycznych domowych, przemysłowych, medycznych oraz systemach zasilania awaryjnego,
  • Wszystkie osoby pracujące w trakcie realizacji zadania posiadają uprawnienia elektryczne,


Zapraszamy do kontaktu

tel./fax 32 711 05 12 lub tel.kom 694 211 229